Basfakta Ludvika

Handelsdata
Handeln i Ludvika omsätter 1,4 miljarder kronor.
Fördelat på dagligvaror 927 miljoner, och sällanköpsvaror 474 miljoner.

Försäljningsindex
Dagligvaror: 117
Sällanköpsvaror: 62
Totalt: 90
Källa: handelnisverige.se

Befolkning
I kommunen: 25 586 invånare
Antal hushåll: omkring 11 600 hushåll
Antal villor i kommunen: cirka 7 000
I Ludvika stad: cirka 13 500 invånare

Arbetspendling
Ludvika kommun har en nettoinpendling dagtid på cirka 840 personer (2009).
Källa: Ludvika kommun

Faktorer som påverkar Ludvikas tillväxt
• Tre stora gruvprojekt pågår. Om de realiseras kommer det att leda till ytterligare cirka 700 nya arbeten i kommunen.
• Säfsen Resort har nyligen beslutat sig för att investera i 1 000 nya bäddar under en tioårsperiod. Expansionen skapar stor rörelse i området och ökar chanserna till förbireseshoppande.

Övrigt bra-att-veta
• Ludvika är Dalarnas tredje största stad. ABB är kommunens största, och Dalarnas tredje största arbetsgivare med omkring 2 800 anställda.
• Hösten 2007 gjordes en konsultutredning inför beslutet av Engelbrekt Galleriabyggandet. I den definierades ett marknadsområde som utgjorde 60 km radie runt Ludvika tätort, vilket motsvarar 40 minuters resa med bil. Invånarantalet i hela marknadsområdet beräknades då vara 82 000.
• År 2008 när handelsområdet Lyviksberget öppnade ökade sällanköpsindex från 54 till 62. Det bör finnas stor potential att öka detta ytterligare.
• Våren 2012 bygger kommunala bostadsbolaget nytt i kvarteret Freja i centrala Ludvika.
• Hotellen i centrala Ludvika har hög bokningsfrekvens. Beläggningen består till stor del av affärsresenärer.
• Kommunen bygger tillsammans med Trafikverket en gång- och cykelbro som ska knyta ihop centrum med resecentrum och Väsmans strand. Läs mer om det projektet här.
Källa: Ludvika kommun och regiondalarna.se

Avstånd från Ludvika till andra handelsplatser:
• Borlänge       44 km
• Falun            63 km
• Fagersta       50 km
• Avesta          102 km
• Sala              143 km
• Västerås      112 km

Så här spenderar folk i upptagningsområdet sina pengar

Lediga affärslokaler i Ludvika:
http://www.objektvision.se/
http://www.hyresledigt.nu/index.asp?section=sok_lokal
http://www.kopparleden.se/index.php?z=Lokaler&sprakID=2&menyID=20&umenyID=500
http://falunborlange.capitex.se/

Lokaler och mark, Ludvika kommun:
http://ludvika.se/naringslivarbete/lokalerochmark.106.36ed731e127e26ace10800016353.html

Har du frågor kontakta centrumutvecklaren Sussi Falk, 076-825 88 66

Fastighetsägare

Fastighetsägare Linus Andersson

Linus Andersson ägare till Gallerian i Ludvika. Förvaltar gör Adolfssom & Magnusson förvaltning AB.

Kontakt:
Telefon: 070-399 22 77

LudvikaHem

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill.

Kontakt:
Besöksadress: Carlavägen 2, Ludvika
Telefon: 0240-869 00
www.ludvikahem.se

Affärsfastigheter i Dalarna AB

Affärsfastigheter i Dalarna AB erbjuder inom affärsområdet fastigheter såväl inre som yttre tillsyn och skötsel, uthyrning av lägenheter och lokaler, teknisk och ekonomisk förvaltning. Med kompetent och delaktig personal tillhandahåller vi flexibla kvalitets- och miljömedvetna fastighetsentreprenader till ett konkurrenskraftigt pris.

Kontakt:
Besöksadress: Bergsskolegränd 8A, Falun
Postadress: Box 332, 791 27 Falun
Telefon: 023-76 55 80
E-post: aff@afidab.se
www.affarsfastigheteridalarna.se

Farstukvisten AB

Farstukvisten AB erbjuder uthyrning av både kontors- och affärslokaler samt lägenheter centralt i Ludvika.

Kontakt:
Postadress: Knipesväg 1, Ludvika
Telefon: 0240-185 00
E-post: info@farstukvisten.se
www.farstukvisten.se

Kopparleden AB

Kopparleden AB förvaltar mer än 600 lägenheter och lokaler i intressanta byggnader i Dalarna och Västmanland. De innehåller lägenheter av olika storlekar, liksom kontor, affärslokaler och industrilokaler.

Kontakt:
Besöksadress: Storgatan 5, Ludvika
Postadress: Box 289  771 26  Ludvika
Telefon: 0240-59 29 33
E-post: info@kopparleden.se
www.kopparleden.se