Vem kan bli medlem?

Köpmän, företagare, fastighetsägare och andra som är intresserade av en positiv utveckling av handeln i Ludvika, och av Ludvika centrum, kan bli medlemmar. Det finns även möjlighet till sponsring.

För att bli medlem i Unika Ludvika betalar du:
En insatsavgift på 100 kronor. Därefter betalar du årligen en medlemsavgift på 100 kronor, samt en serviceavgift.
Serviceavgiften varierar från företag till företag.

Köpmän
Köpmännens serviceavgift baseras på företagets omsättning

Grupp 1        0-1 milj.                              2 000:-
Grupp 2        1-2 milj.                              3 000: –
Grupp 3        2-4 milj.                              5 000: –
Grupp 4        4-10 milj.                            7 000: –
Grupp 5        10-x milj.                            9 000: –

Fastighetsägare
kontakta Unika Ludvika för mer information

Stödmedlemmar/sponsorer
Stödmedlemmar betalar 2 000 kronor och uppåt! Uppåt finns inga begränsningar.