Organisation

Unika Ludvika är en ekonomisk förening som äger ett aktiebolag. Den ekonomiska föreningen knyter samman köpmän, fastighetsägare, stödmedlemmar och kommunen. Tillsammans äger medlemmarna aktiebolaget Handelsplats Unika Ludvika. Det är i aktiebolaget som Unika Ludvika bedriver sitt utvecklingsarbete.

Samverkar för en attraktiv köpstad

Unika Ludvika är en samverkansorganisation som jobbar för att utveckla handeln i Ludvika.
Vi jobbar för att Ludvika ska upplevas som en attraktiv köpstad. För oss är det viktigt att Ludvika har ett levande centrum som erbjuder varierad shopping. Men det också angeläget att utveckla Lyviksberget. Tillsammans utgör centrum, Lyviksberget och de andra externhandelsområdena ett komplett handelsområde.

För att nå vår vision och vårt kaxiga delmål jobbar vi på bred front med samverkan, marknadsföring, aktiviteter, miljö, utbud, nyetableringar och tillgänglighet. Mycket av arbetet består av nätverkande för att få olika instanser, företag, föreningar, ja alla aktörer som finns, att samverka mot samma mål.

Företaget arbetar också rent praktiskt med att marknadsföra Ludvika som handelsort. För att skapa ett levande centrum som lockar folk, och får Ludvikaborna att stanna på hemmaplan, arrangerar Unika Ludvika stora och små evenemang.

Vision Unika Ludvikas organisation:

”Vårt Ludvika den Kraftfulla sjöstaden”

Unika Ludvika arbetar med stads & handelsutveckling* i Ludvika med en levande stadskärna som nav. Genom ett långsiktigt strategiskt arbete ska Ludvika sjöstad upplevas som en mötesplats för alla.

* Med handel menas även serviceverksamheter, caféer och restauranger.

Så föddes Unika Ludvika

Unika Ludvika är en idé som bygger på andras positiva erfarenheter. Där bland annat Mora Köpstad och Centrala stadsrum i Falun står som förebild.

Unika Ludvika bildades hösten 2008. Tidigare var det Ludvika köpmannaförening som verkade för handelns utveckling i Ludvika.

Men eftersom deras verksamhet bygger på idéellt arbete blev det svårare och svårare för medlemmarna att hinna med sin egen verksamhet, utvecklingsarbetet, och anordnandet av evenemang.

Nya tider

Runt om i Sverige dök det upp samverkansföreningar som jobbade med centrumutveckling, för att stärka just sin orts handel. I de här föreningarna fanns ofta både kommun, köpmän och fastighetsägare representerade.
Iréne Andersson, Unika Ludvikas första och nuvarande ordförande, arbetade tidigare som varuhuschef på Åhléns i Mora. Där var hon också ordförande i samarbetsorganisationen Mora Köpstad och hade tidigare suttit i styrelsen i Centrala stadsrum i Falun.
När hon fick jobb som varuhuschef på Åhléns i Ludvika engagerade hon sig i den lokala köpmannaföreningen. Med sig hade hon bra erfarenheter från Mora köpstad. Och på ett höstmöte presenterade hon sina tankar om en samarbetsorganisation även i Ludvika.

Unika Ludvika föddes i mötet

Bland åhörarna fanns Lars-Åke Josefsson, näringslivschef i Ludvika kommun. I det läget funderade han aktivt över hur kommunen kunde förbättra sitt arbete med handelsfrågorna på bästa sätt. Han hade redan sneglat på samarbetsorganisationer runt om i landet.
Det var i mötet mellan Iréne Andersson och Lars-Åke Josefsson som Unika Ludvika föddes.

Arbete på heltid

Näringslivschefen samlade ihop nyckelpersoner med vilja att samarbeta, och efter ett års arbete bildade de en ekonomisk förening. Förenings syfte var att få fart på handeln och ena köpmän, fastighetsägare och kommunen. Föreningen köpte ett aktiebolag, och anställde en handelsutvecklare som genom samverkan jobbar med utvecklingsfrågor, marknadsföring och evenemang på heltid.

Styrelse Unika Ludvika AB

Håkan Flink (Ordförande)
Erik Odens
Eva-Lena Gunningberg
Johanna Ingre
Jojje Pettersson
Ulrika Nordqvist
Karin Wikström
Ulrika Andersson
Sussi Sakofall
Ulla Köhler