Samverkar för en attraktiv köpstad

Unika Ludvika är en samverkansorganisation som arbetar för att utveckla handel och service i Ludvika. Vi jobbar för att Ludvika ska upplevas som en attraktiv köpstad, med ett levande centrum som erbjuder varierande shopping och smakrika matupplevelser. Stadskärnan är navet där arbetet utgår ifrån, men Unika Ludvika arbetar brett och över hela kommunen. Tillsammans med Grängesberg, landsbygden och det externa handelsomårdet Lyviksberget formas ett unikt och varierat utbud med en blandning av den privata butiken och den välkända kedjan.

Vi tror att en stad som samarbetar, är en stad som vinner! Vi arbetar på bred front med samverkan, marknadsföring, aktiviteter, miljö, utbud, tillgänglighet och till viss del även nyetableringar. Mycket av arbetet består av nätverkande för att få olika instanser, företag, föreningar, ja alla aktörer som finns, att samverka mot samma mål – ett attraktivare Ludvika!

Företaget arbetar också rent praktiskt med att marknadsföra Ludvika som handelsort. För att skapa ett levande Ludvika som lockar folk, och får Ludvikaborna att stanna på hemmaplan, arrangerar Unika Ludvika stora och små evenemang.

Så föddes Unika Ludvika

Unika Ludvika är en idé som bygger på andras positiva erfarenheter, där bland annat Mora Köpstad och Centrala stadsrum i Falun står som förebild.

Unika Ludvika bildades hösten 2008. Tidigare var det Ludvika köpmannaförening som verkade för handelns utveckling i Ludvika. Men eftersom deras verksamhet bygger på ideellt arbete blev det svårare och svårare för medlemmarna att hinna med sin egen verksamhet, utvecklingsarbetet, och anordnandet av evenemang.

Nya tider

Runt om i Sverige dök det upp samverkansföreningar som jobbade med centrumutveckling, för att stärka just sin orts handel. I de här föreningarna fanns ofta både kommun, köpmän och fastighetsägare representerade. Iréne Andersson, Unika Ludvikas första ordförande, arbetade tidigare som varuhuschef på Åhléns i Mora. Där var hon också ordförande i samarbetsorganisationen Mora Köpstad och hade tidigare suttit i styrelsen i Centrala stadsrum i Falun.

När hon fick jobb som varuhuschef på Åhléns i Ludvika engagerade hon sig i den lokala köpmannaföreningen. Med sig hade hon bra erfarenheter från Mora köpstad. Och på ett höstmöte presenterade hon sina tankar om en samarbetsorganisation även i Ludvika.

Unika Ludvika föddes i mötet

Bland åhörarna fanns Lars-Åke Josefsson, dåvarande näringslivschef i Ludvika kommun. I det läget funderade han aktivt över hur kommunen kunde förbättra sitt arbete med handelsfrågorna på bästa sätt. Han hade redan sneglat på samarbetsorganisationer runt om i landet. Det var i mötet mellan Iréne Andersson och Lars-Åke Josefsson som Unika Ludvika föddes.

Arbete på heltid

Näringslivschefen samlade ihop nyckelpersoner med vilja att samarbeta, och efter ett års arbete bildade de en ekonomisk förening. Förenings syfte var att få fart på handeln och ena köpmän, fastighetsägare och kommunen. Föreningen köpte ett aktiebolag, och anställde en handelsutvecklare som genom samverkan började arbeta med utvecklingsfrågor, marknadsföring och evenemang på heltid.

Unika Ludvika idag

Idag är Unika Ludvika en väletablerad organisation med en självklar plats i utvecklingen av Ludvika som handelsort. Genom mångårig samverkan med kommunens olika instanser, köpmän, krögare och fastighetsägare finns idag flera olika forum där vi aktivt arbetar för en attraktiv och levande köpstad.

Stadskärnan är vår utgångspunkt. Det är navet i vårt arbete. Vi tror att en spännande, mångsidig och trevlig stadskärna spiller över på omkringliggande handelsområden och vidare ut på landsbygden. Unika Ludvika har idag medlemmar runtom hela kommunen, alla enade om samma sak: Att skapa en ännu bättre stad att leva och verka i!

Styrelsen

Styrelsen representeras av

Håkan Flink (Ordförande), Hitachi Energy
Erik Odens, Ludvika Kommun
Eva-Lena Gunningberg, LudvikaHem
Jojje Pettersson, Landet Reklambyrå
Ulrika Nordqvist, Jungen
Carin Wikström
Ulrika Andersson, Ludvika Kommun
Sussi Sakofall, Hälsokraft
Ulla Köhler, Best Western Plus Grand Hotell Elektra
Anne-Karin Grönvold, Ludvika Kommun