Du länkas nu automatiskt till lunchguiden i Ludvika...eller Klicka här om du vill gå dit på en gång.