Basfakta Ludvika

Avstånd från Ludvika till andra handelsplatser:
• Borlänge       44 km
• Falun            63 km
• Fagersta       50 km
• Avesta          102 km
• Sala              143 km
• Västerås      112 km

Lediga affärslokaler i Ludvika:
http://www.objektvision.se
falunborlange.capitex.se
www.sbbnorden.se
farstukvisten.se

Lokaler och mark, Ludvika kommun:
http://ludvika.se/naringslivarbete/lokalerochmark.106.36ed731e127e26ace10800016353.html

Har du frågor kontakta centrumutvecklaren Sussi Sakofall 076-825 88 66

Fastighetsägare

Granitvalvet

Granitvalvet
Magasingatan 2
791 37 FALUN

LudvikaHem

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill.

Kontakt:
Besöksadress: Carlavägen 2, Ludvika
Telefon: 0240-869 00
www.ludvikahem.se

Nordic PM

Vi på Nordic PM är fastighetskonsulter med lång erfarenhet och bred kompetens inom fastighetsbranschen. Vårt tjänsteutbud är huvudsakligen uppdelat i fyra affärsområden:

Fastighetsförvaltning
Lokaluthyrning
Fastighetsutveckling
Fastighetstransaktioner

Kontakt:
Hästholmsvägen 28
131 30 Nacka
Tel. växel: 0771-404640
E-post: info@nordicpm.se
www.nordicpm.se

 

Farstukvisten AB

Farstukvisten AB erbjuder uthyrning av både kontors- och affärslokaler samt lägenheter centralt i Ludvika.

Kontakt:
Postadress: Verkstadsvägen 6 , Ludvika
Telefon: 0240-185 00
E-post: info@farstukvisten.se
www.farstukvisten.se

SBB Norden AB

Samhällsbyggnadsbolaget äger samhällsfastigheter i norden och hyresrätter i Sverige och har som grundidé att utveckla, äga och förvalta fastigheterna långsiktigt.

Kontakt:

Kundtjänst dygnet runt: 0200-22 72 00

E-mail: info@sbbnorden.se