Fastighetsägare Linus Andersson

Linus Andersson ägare till Gallerian i Ludvika. Förvaltar gör Adolfssom & Magnusson förvaltning AB.

Kontakt:
Telefon: 070-399 22 77

LudvikaHem

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, avyttra, äga, bebygga och
förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande
kollektiva anordningar samt idka verksamhet med naturlig anknytning därtill.

Kontakt:

Besöksadress: Carlavägen 2, Ludvika
Telefon: 0240-869 00
www.ludvikahem.se

Affärsfastigheter i Dalarna AB

Affärsfastigheter i Dalarna AB erbjuder inom affärsområdet fastigheter såväl inre som yttre
tillsyn och skötsel, uthyrning av lägenheter och lokaler, teknisk och ekonomisk förvaltning.
Med kompetent och delaktig personal tillhandahåller vi flexibla kvalitets- och miljömedvetna
fastighetsentreprenader till ett konkurrenskraftigt pris.

Kontakt:
Besöksadress: Bergsskolegränd 8A, Falun
Postadress: Box 332, 791 27 Falun
Telefon: 023-76 55 80
E-post: aff@afidab.se
www.affarsfastigheteridalarna.se

Farstukvisten AB

Farstukvisten AB erbjuder uthyrning av kontors- och affärslokalerbåde samt lägenheter
centralt i Ludvika.

Kontakt:

Postadress: Knipesväg 1, Ludvika
Telefon: 0240-185 00
E-post: info@farstukvisten.se
www.farstukvisten.se

Kopparleden AB

Kopparleden AB förvaltar mer än 600 lägenheter och lokaler i intressanta byggnader i Dalarna
och Västmanland. De innehåller lägenheter av olika storlekar, liksom kontor,
affärslokaler och industrilokaler.

Kontakt:
Besöksadress: Storgatan 5, Ludvika
Postadress: Box 289  771 26  Ludvika
Telefon: 0240-59 29 33
E-post: info@kopparleden.se
www.kopparleden.se