Hjälp oss att välja rubrik till vår vision.

Vi har arbetat fram en vision för stadskärnan med hjälp av underlag från bla White Arkitektbyrå, enkäter, medborgardialoger där medborgare är representerade. Vi behöver nu er hjälp att sätta rubriken på den. Vilken tycker du är tilltalande för just dig.

Rösta här mellan 1/4-29/4. Du kan också rösta på kommunens bibliotek.
Röstningen klar och vann med 79,5% gjorde: Vårt Ludvika – Den kraftfulla sjöstaden.

Vår vision.

Ludvika stadskärna ska bli hela världens vardagsrum, en mötesplats för alla. Ett vardagsrum som erbjuder evenemang, upplevelser och trivsel. En mångfald av butiker och restauranger som ger influenser från olika kulturer. I stadskärnan satsar vi på handel, restauranger, lek, småbåtshamn, torg, parker och bostäder. Här möblerar vi för stadsliv.

Ludvika har en stark industriell bas och är världens teknologicentrum för kraftöverföring. Detta ger Ludvika en internationell karaktär genom många kontakter ut i världen och närvaron av många nationaliteter i vår stad. Stadskärnan är unik genom sin närhet till stadens elva sjöar! Gångbron mellan centrum och Väsman förstärker känslan av sjöstad. Väsmanstrand ska bli en naturlig del av stadskärnan.

Tillsammans bygger vi framtidens, tillväxtens och möjligheternas stad!

Unika Ludvika har arbetat fram en vision för stadskärnan med hjälp av underlag från bla White Arkitektbyrå, enkäter, medborgardialoger där Ludvikabor är representerade.