20151119_150827_Årets stadskärna

Ludvika kommun satsar målmedvetet för att kunna få utmärkelsen Årets stadskärna 2019, samma år som Ludvika firar 100 år som stad. Inom ramen för Unika Ludvika samarbetar kommunen med fastighetsägare och företagare för att det ska bli verklighet. 

I mitten av november samlades närmare 30 intressenter för en genomgång av förslag från White arkitekter Malmö.

20151119_151648_Årets stadskärna– Jag är helt lyrisk, både för att så många kom hit och för att vi fick en hel del förslag som är relativt enkla att genomföra direkt, säger Veronica Lindgren som är processledare för Årets stadskärna.

White har genomfört tre workshops, med handel, politiker och tjänstemän, och sedan analyserat Ludvikas styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Med den grunden lämnade de en rad förslag på hur olika delar av centrum kan utvecklas.

Till exempel visade de hur fler öppna ytor kan göras om till torg som inbjuder människor till att samlas där. Väsmanstranden fanns givetvis med, liksom grönområden och parker.

De påpekade att det krävs möten och samarbete mellan olika aktörer för att förverkliga idéerna, och att det krävs människor som är driftiga.

Kommunalrådet Leif Pettersson konstaterade att medel finns avsatta för Årets stadskärna, och en av fastighetsägarna menade att idéerna är fullt genomförbara och att det bara är att sätta igång.

– Nästa steg i processen är att ha en medborgardialog. Det är mycket enklare att kommunicera nu när vi har ett tydligare underlag med konkreta idéer, säger Veronica och ser fram emot att några av idéerna inom kort ska bli verklighet.

Veronica Lindgren, processledare för Årets stadskärna, ser fram emot att hennes arbete ska bli mer synligt.