Här kommer jag Veronica lägga in uppdaterad information om arbetet med Årets Stadskärna.

Ett utdrag från Svenska Stadskärnor hemsida.

”–Vinnande stad får ett bevis för att det långsiktiga utvecklingsarbetet är framgångsrikt. Priset är tänkt att inspirera alla stadens intressenter att arbeta med utveckling av stadskärnan och de tre städer som nomineras blir förebilder för alla andra städer. Vinnande stad har ett gyllene tillfälle till positiv PR och marknadsföring av staden.

Inte minst blir man ett attraktivt studieresmål! 

Varmt välkomna till tävlingen där alla är vinnare!

Björn Bergman, VD Svenska Stadskärnor