Handla Hållbart!

Handla Hållbart! – innebär att handlarna i Ludvika under vecka 44, 30-okt – 5 nov, lyfter hållbara varor och tjänster i butik och på sociala medier. Därigenom skapas en arena för hållbar handel i Ludvika.

Projektet ”Hållbart Västerbergslagen” gör det möjligt att marknadsföra Handla Hållbart!

Leta efter skylten Handla Hållbart! när du kommer till Ludvika vecka 44. 

Läs mer på samarkand2015.com

Minst ett av följande kriterier ska uppfyllas för att få delta:

MILJÖMÄRKT:
•        Ekologiskt producerade varor
•        Miljömärkta varor t ex Svanen, Bra Miljöval

RETUR:
•        Återbrukade varor
•        Re-designade varor
•        Återvunnet material i produkter

TJÄNSTER:
•        Hållbara tjänster som till exempel reparation, re-design, användande av hållbara
material/produkter eller energieffektivisering

ANSVAR:
•        Socialt ansvarstagande, t ex Fairtrade
•        Närproducerade varor (i Dalarna eller max 10 mils avstånd till produktionsplats)
•        Produkter som håller länge (t.ex. 10 års garanti) och kan återbrukas
•        Samnyttjande t ex utlåning eller uthyrning
•        Varor som bidrar till tydlig energieffektivisering