ul_0

Än befinner sig stadsplaneringen på idéstadiet. Men Sussi Falk och Veronica Lindgren på Unika Ludvika har med arkitekters hjälp tagit fram ett antal åtgärder som kan göra Ludvika mer attraktivt.

Läs hela artikeln på dt.se

ul_2

ul_1