Unika Ludvika är en ekonomisk förening som äger ett aktiebolag.
Den ekonomiska föreningen knyter samman köpmän, fastighetsägare, stödmedlemmar och kommunen.
Tillsammans äger medlemmarna aktiebolaget Handelsplats Unika Ludvika.
Det är i aktiebolaget som Unika Ludvika bedriver sitt utvecklingsarbete.