Välkommen till undersökningen!

Webbundersökningen görs av det oberoende företaget Q & A Analyse AB. Svaren behandlas anonymt.

För att komma till enkäten klickar du på bilden nedan.
Du kommer då till en sida där du får logga in med ett lösenord som du hittar i följebrevet till enkäten.
På förhand – ett stort tack för din medverkan!