Idag är det Unika Ludvikas Veronica Lindgren processledare för Årets Stadskärna som bjuder in oss Ludvikabor till torgmöte för att prata vision och framtid!

Resan rullar på mot ett av våra mål ”Årets Stadskärna”, så håll koll på Shoppingguiden unikaludvika.se och Unika Ludvikas Facebook

Mycket händer innanför kontorets väggar. Under denna vecka så har Svenska Stadskärnor varit hos oss och gjort en workshop tillsammans med oss och våra intressenter.

ul_veronicaVi har gjort en nulägesanalys och gått igenom mycket t.ex. trygghet, parkeringar, renhållning, öppettider mm. Detta för att sedan se vad vi behöver förbättra. Vi är eniga om att vi behöver jobba med vår vision och identitet. Vi behöver se vart vill vi i framtiden, hur marknadsför vi Ludvika på bästa sätt.

Under 2 lördagar: 19 mars och 16 april i centrum så kommer ni att få träffa oss på Unika Ludvika för att ta del av vad vi jobbar med.

Vi kommer att behöva era åsikter t.ex. hur beskriver du ”ditt” Ludvika. Vilka positivt laddade värdeord vill du dela med dig till visionen. Tillsammans bygger vi detta, samverkan är vår viktigaste byggsten. Alla är viktiga i denna process, så vi hoppas att vi ses.

Veronica Lindgren
Processledare Årets Stadskärna