Den 19 mars var juryn till oss från Svenska Stadskärnor. Vi fick beröm godkänt men vi blev tyvärr inte bland de tre nominerade. Karlskrona, Östersund och Åmål kommer tävla om 1:a plats på årskonferensen i Linköping i maj.

Tävlingen handlar om att samverka mellan kommunen och näringslivet på ett kvalitativt sätt. Där många aspekter vägs in så som kort resp. långsiktighet, samfinansiering, samsyn om målen etc. Framgångarna ska kunna mätas i både kvantitet och kvalité.

Juryn tyckte att vi är på rätt väg med det fantastiska samarbetsklimatet som finns och hoppas att vi fortsätter arbetet och söker igen om något år.

Vi på Unika Ludvika vill berömma alla och rikta ett stort tack för alla som hittills arbetat tillsammans med oss. Utan alla er så hade vi inte kommit så långt. Vi påminner oss om att tävlingen är ett delmål, arbetet fortgår precis som innan, kanske ännu bättre nu när denna plattform är uppbyggd.

Stadskärnans mående speglar av sig på hela kommunen, mår den bra så smittar det av sig utåt mot externa områdena och landsbygden. En attraktiv kommun vill man flytta till och företagsklimatet gynnas.